Terms and Conditions

Terms and Conditions ข้อบังคับและเงื่อนไข ที่ผู้เล่นจำเป็นต้องศึกษาให้เข้าใจ ก่อนที่จะตัดสินใจสมัครสมาชิกกับทาง www.universalufabet.com เพราะกฎข้อบังคับ และเงื่อนไขของเราจะมีผลผูกพันในทางกฎหมาย ทางเราจึงอยากแนะนำให้ทุกท่านทำความเข้าใจกันก่อนตกลงสมัครสมาชิก

Terms and conditions

ข้อบังคับ และเงื่อนไข ( Terms and Conditions ) ดังต่อไปนี้

 1. ทางเว็บ universalufabet.com ของเราเปิดรับสมัครสมาชิกที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ต้องยอมรับข้อบังคับ และเงื่อนไขที่ทางเว็บไซต์ได้กำหนดไว้ และต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน ซึ่งต้องเป็นข้อมูลที่เป็นความจริงทุกประการ
 2. ทางเว็บ universalufabet.com ของเรา มีนโยบายเก็บข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกทุกท่านเป็นความลับ โดยที่ทางเว็บไซต์ของเราไม่สามารถนำเอาข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกไปให้บุคคลที่ 3 ก่อนได้รับอนุญาต
 3. ในการเข้ามาใช้บริการกับทางเว็บ universalufabet.com ของเรา ทุกท่านต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ และเงื่อนไขที่ทางเว็บไซต์ของเรากำหนดเท่านั้น
 4. ทางเว็บ universalufabet.com ของเรา ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดชอบ สำหรับความเสียหายทุกกรณี ที่เกิดจากการเข้ามาใช้บริการกับทางเว็บไซต์ของเรา
 5. ทางเว็บ universalufabet.com ของเรา ขออนุญาตยกเลิกสถานะสมาชิก ถ้าเกิดว่าทางเว็บไซต์ของเรา ได้มีการตรวจสอบพบว่าสมาชิกท่านนั้น ละเมิดกฎข้อบังคับ และเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้
 6. ถ้าทางเว็บ universalufabet.com ของเรา มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อตกลง หรือเงื่อนไขที่เกี่ยวกับทางเว็บไซต์ ทางเราขออนุญาตไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. ทางเว็บ universalufabet.com ของเรา ไม่อนุญาตให้ผู้ใดคัดลอกทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ถ้าเราพบจะดำเนินคดีทางกฎหมาย
 8. กฎข้อบังคับ หรือเงื่อนไขของทางเว็บ universalufabet.com ของเรา ถูกตีความด้วยตัวบทกฎหมาย ถ้าเกิดความขัดแย้งใด ๆ ทางเราจะส่งดำเนินการไต่ส่วนทางกฎหมายในทันที
 9. ทางเว็บ universalufabet.com ของเรามีช่องทางติดต่อดังต่อไปนี้ contact@universalufabet.com ถ้าหากเกิดข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 10. ทางเว็บ universalufabet.com ของเรา ขอดำเนินคดีทางกฎหมายกับทางสมาชิก ที่ละเมิดกฎข้อบังคับ และเงื่อนไขที่ทางเว็บไซต์ได้กำหนด
 11. ทางเว็บ universalufabet.com ของเรา ถือว่าผู้ใช้ยอมรับข้อตกลง และเงื่อนไขที่ทางเว็บไซต์ของกำหนด เมื่อทุกท่านได้กดตกลงสมัครสมาชิกสำเร็จ